Künye

TMG Madde 5 uyarınca bilgiler

T.A.G.S. Generalübernehmer GmbH
Greschbachstraße 11
76229 Karlsruhe

Ticaret sicili: HRB 746376
Kayıt mahkemesi: Mannheim Yerel Mahkemesi

Temsilci:
Antonella Sanfelici

İletişim

Telefon: +49 721 945 402-06
E-posta: info@tags21.de

Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü / Evrensel Tahkim Kurulu

Bir tüketici hakem heyeti nezdindeki uyuşmazlık çözüm işlemlerine katılmaya istekli veya yükümlü değiliz.